W dniu 17 lutego 2021 r. Przewodnicząca Rady Powiatu – Urszula Ptak i Starosta Drawski - Stanisław Cybula uroczyście wręczyli statuetki i listy gratulacyjne Panu Jerzemu Bogaleckiemu, Panu dr n. med. Zygmuntowi Andrzejowi Romanowskiemu oraz Panu Udo Thielowi w związku z nadaniem przez Radę Powiatu Drawskiego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”.

Ze względu na stan epidemii uroczystość miała charakter kameralny.

W uroczystości udział wzięli również: Etatowy Członek Zarządu Waldemar Włodarczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Głowacka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Korczyński, Radna Rady Powiatu Grażyna Buczek, Sekretarz Powiatu Katarzyna Getka.