W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku w roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest innowacja pedagogiczna pt. „Jestem Polką! Jestem z tego dumna”.

Zajęcia poświęcone są propagowaniu strzelectwa sportowego, jak również kształtowaniu u wychowanek MOW- u świadomego i odpowiedzialnego podejścia do idei strzelectwa.

W ramach Szkolnego Koła Strzeleckiego ,,Celne Oko” w MOW-ie w Czaplinku, grupa dziewcząt systematycznie będzie uczestniczyć w treningach strzeleckich prowadzonych przez lokalny klub strzelecki „Kaliber 22” oraz Stowarzyszenie „Bastion”. Wychowanki wraz z innymi rówieśnikami będą mogły uczestniczyć w zawodach strzeleckich. Takie przygotowanie daje szansę na stworzenie drużyny, która reprezentowałaby Ośrodek na zawodach strzeleckich organizowanych na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. W ramach przysposobienia obronnego grupa wychowanek wraz z harcerzami będzie pełnić wartę honorową podczas uroczystości patriotycznych.
W ramach zajęć praktycznych innowacji, wychowanki będą odbywać wizyty studyjne w pobliskich jednostkach wojskowych. Poznają w ten sposób funkcjonowanie owych jednostek, jak również zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu obronności i radzenia sobie w trudnych warunkach polowych. Dotychczas odbyły się trzy spotkania w ramach innowacji pedagogicznej. Pierwsze miało miejsce na terenie Ośrodka.Dziewczęta spotkały się instruktorem strzelectwa Mariuszem Kiślem, który zapoznał wychowanki z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania ze strzelnicy oraz przedstawił i omówił rodzaje broni strzeleckiej. Kolejne dwa spotkania to trening strzelecki na strzelnicy na lotnisku w Broczynie. W ramach współpracy wychowanki odbyły dwie profesjonalne jednostki treningowe, podczas których zdobywały cenne umiejętności w posługiwaniu się bronią oraz kształtowały samodyscyplinę i odpowiedzialność.
Duże zaangażowanie wychowanek w prowadzonych działaniach oraz chęć dalszego uczestnictwa, utwierdzają nauczycieli prowadzących innowację, że wśród młodych osób istnieje duże zapotrzebowanie na zdobywanie umiejętności militarnych, przy jednoczesnym kształtowaniu szacunku do tradycji i historii naszego kraju.

W kolejnych etapach prowadzonej innowacji pedagogicznej wychowanki będą uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie miasta Czaplinek oraz innych wydarzeniach o charakterze patriotycznym.

Ponadto wychowanki będą systematycznie uczestniczyły w zawodach strzeleckich organizowanych na strzelnicy miejskiej w Złocieńcu.


CZYTAJ RÓWNIEŻ: