12 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie dla właścicieli i kierowników aptek z terenu powiatu drawskiego zorganizowane wspólnie z Środkowopomorską Okręgową Izbą Aptekarską w Koszalinie.

Spotkanie rozpoczęli: wicestarosta drawski Mariusz Nagórski oraz Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie mgr farm. Pani Justyna Korzelska.

Tematem spotkania było ustalenie - w porozumieniu z kierownikami aptek - nowego modelu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, zapewniającego dostępność świadczeń dla mieszkańców również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: wicestarosta drawski, Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, radca prawny Pani Mecenas Anna Ziółkowska, przedstawiciel samorządu aptekarskiego w Koszalinie Pani Katarzyna Anna Puna – Brundo, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Jolanta Banaszek i podinspektor Pani Joanna Kołodziejska oraz pozostali zaproszeni.

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Jolanta Banaszek