6 grudnia 2018r Sąd Okręgowy w Koszalinie rozstrzygnął protest wyborczy jaki złożył Komitet Wyborczy Wyborców - Z Drawskiem Razem oraz Komitetu Wyborczego „Pojezierze Drawskie”.

Incydent jaki miał zajść podczas wyborów 21 października tego roku w lokalu wyborczym nr 4 w Drawsku Pomorskim opisaliśmy w artykule TUTAJ.

O proteście pisaliśmy w artykule „Czy będzie powtórka wyborów???” link TUTAJ.

Niestety w świetle przeprowadzonego dochodzenia i dowodów SĄD NIE UZNAŁ PROTESTU I GO ODDALIŁ.

Pełnomocnik komitetu Z Drawskiem Razem zastanawia się nad możliwością złożenia odwołania się od wyroku sądu.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]