Na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko odbyło się w dniu 28 października uroczyste zakończenie corocznego oczyszczania terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez 65 żołnierzy pododdziałów 12 Dywizji Zmechanizowanej odbywało się w terminie od 3 do 28 października.

W trakcie oczyszczania odnaleziono i zniszczono łącznie 1001 niewybuchów i przedmiotów niebezpiecznych, min. pocisków artyleryjskich, zapalników, min i amunicji strzeleckiej.

W sumie oczyszczono teren strzelnic, pasów taktycznych i terenów przyległych o całkowitej powierzchni 2687 ha.

Nad właściwą realizacją zadania czuwał dowódca patrolu saperskiego nr 43 chor. Robert OLCZAK.

Na zakończenie, za zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanych zadań żołnierzom podziękował osobiście cz. p. o. Komendanta CSB Drawsko ppłk Andrzej NIEGMAŃSKI. Na pamiątkę pobytu na poligonie wręczone zostały żołnierzom okolicznościowe zdjęcia.