W dniu 7 lutego 2020 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się IV Forum Gmin Związanych z Obecnością Wojsk Sojuszniczych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin, powiatów i województw, w których przebywają wojska sojusznicze.

W trakcie spotkania uczestników zapoznano z historią CSWL Drawsko, realizowanymi inwestycjami polskimi i amerykańskimi, a także przedstawiono prezentację dotyczącą rozwoju poligonu i planowanych w najbliższym czasie działań.

W dalszej części uczestnicy spotkania przemieścili się do ośrodka OPBMR w Głębokim, gdzie zostali zapoznani z zakresem działalności jedynego w Polsce i Europie ośrodka obrony przed bronią masowego rażenia.

Końcowym elementem pobytu było spotkanie ze stadem żubrów, które stanowią niezaprzeczalną atrakcję przyrodniczą poligonu drawskiego.

Tekst i zdjęcia: st. chor. sztab. Marcin Czerwiński , T. Pabian