8 maja 1945 roku to historyczna data kiedy to hitlerowskie Niemcy podpisały akt kapitulacji.

To zdarzenie zakończyło najbrutalniejszy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku w Europie a na świecie do 2 września 1945 roku, wywołany przez hitlerowskie Niemcy.

II wojna światowa ogarnęła prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Kluczowymi stronami sporu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie wzięło udział jeden miliard siedemset milionów ludzi. W II wojnie światowej zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi.

Polska w czasie II wojny światowej poniosła olbrzymie straty nie tylko materialne gdyż wojna pochłonęła ponad 5 milionów obywateli II Rzeczypospolitej.

8 maja br. w Drawsku Pom odbyła się uroczystość z okazji 74. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem na największym cmentarzu wojennym w regionie, na którym znajdują się mogiły polskich żołnierzy poległych na ziemiach zachodnich podczas drugiej wojny światowej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Drawska Pomorskiego, uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci misji pokojowych ONZ oraz żołnierze armii amerykańskiej. CSWL Drawsko reprezentował Komendant ppłk Andrzej NIEGMAŃSKI wraz z kadrą i pracownikami RON . Zostały złożone kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy, którzy przelali krew w zwycięstwie nad niemieckim faszyzmem. Modlitwę w intencji poległych odprawił ksiądz kapelan.

Tekst: A. Pieślak Zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]