W naszym społeczeństwie coraz częściej możemy spotkać osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mają trudność z wchodzeniem w relacje z innymi.

Ich zachowania i zainteresowania są często ograniczone i powtarzane, bezpiecznie czują się w uporządkowanym otoczeniu, szczegółowo planują swoje aktywności. Często doświadczają także obniżonej lub nadmiernej wrażliwość na doznania zmysłowe, a także problemów z mową oraz komunikowaniem się. Aby lepiej zrozumieć całościowe zaburzenie rozwoju, który jest spektrum zaburzeń autystycznych, dzieci i nauczyciele Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie w dniu 02.04.2019 roku obchodzili Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Zajęcia przeprowadzone przez nauczycieli miały pomóc uczniom zrozumieć, jak współpracować z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Dzieci przygotowywały plakaty oraz transparenty o tematyce autyzmu, podczas zajęć miały okazję zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują i doświadczają ich koledzy z autyzmem.
Całemu wydarzeniu przewodził kolor niebieski, który jest symbolem solidarności z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Ty również zaświeć w kwietniu na niebiesko!

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Monika Sokolik