W dniu 17 czerwca w Mielenku Drawskim odbyły się wybory sołtysa sołectwa. Zarządzenie wyborów to efekt złożonej rezygnacji przez dotychczasowego sołtysa Andrzeja Szczechowiaka.

Spotkanie wyborcze rozpoczął zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego Ireneusz Kabat, który przywitał mieszkańców sołectwa i przedstawił informacje o sposobie głosowania.

Ze względu na brak odpowiedniej liczby osób wybory zostały przeprowadzone w drugim terminie.

Do udziału w wyborach zgłoszonych zostało trzech kandydatów – Barbara Nagórska, Katarzyna Skibińska i Mirosław Sauter.

W wyniku głosowania mieszkańców sołtysem została Barbara Nagórska.W głosowaniu udział wzięło 63 mieszkańców. 25 głosów oddano na Barbarę Nagórską, 20 głosów na Mirosława Sautera i 18 głosów na Katarzynę Skibińską.

Po ogłoszeniu wyników głosowania przez przewodniczącą komisji skrutacyjnej zarówno burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński jak i zastępca burmistrza Ireneusz Kabat pogratulowali nowej pani sołtys objęcia stanowiska.

W spotkaniu wyborczym uczestniczyła także radna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Agnieszka Krymowska – Janusz oraz pracownicy urzędu miejskiego.