Informujemy czytelników, że wszystkie gminne biblioteki w powiecie drawskim uzyskały dodatkowe kody dostępu do usługi Legimi.

Kody można uzyskać telefonicznie, poprzez email lub sms w bibliotekach w każdej gminie.

Usługa została dofinansowana ze środków powiatu drawskiego przeznaczonych na realizację zadań powiatowych przez MiPBP w Drawsku Pomorskim.