Rolnicy użytkujący grunty rolne na terenie gminy  Drawsko Pomorskie mogą odzyskać część podatku akcyzowego, jaki zawarty jest w cenie oleju napędowego.

Aby uzyskać zwrot, należy w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia br. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Drawska Pomorskiego (w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska znajdującym się pod adresem Park Chopina2) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku. Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 30 października 2021 r. przelewem bankowym na rachunek podany we wniosku.



Druki wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami oraz informacje dotyczące zwrotu tego podatku uzyskać można w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim jak również pod adresem:

https://umdrawsko.bip.gov.pl/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/karta-uslug-nr-ros-5.html