Rok 2019 to z pewnością nowy rozdział dla mieszkańców Drawska Pomorskiego ale i również i Ostrowic. 3 stycznia 2019 roku akt nominacji otrzymuje i ślubowanie składa nowy Burmistrz miasta Drawska Pomorskiego - Krzysztof Czerwiński.

Tego dnia również zniesiona Gmina Ostrowice po części staje się również Gminą Drawsko Pomorskie.

Pomimo wielu obaw przejęcie nowego terytorium odbywa się dość spokojnie a finanse gminy nie odnoszą poważnych cięć lub wydatków ponadplanowych.

Jak tę sytuację ocenia sam Burmistrz ???

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu podsumowującego miniony rok 2019r.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]