Miło nam poinformować, że w dniu 27.07.2022r. rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w roku 2022, w wyniku którego Powiat Drawski otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000 zł.

Do konkursu na wsparcie wydawnictw zgłoszonych zostało 12 projektów.

Były to przede wszystkim foldery, katalogi i mapa – zarówno nowe, jak i wznowienia wcześniej zrealizowanych wydawnictw. Dofinansowanie przyznano następującym wydawnictwom:
• Powiat Drawski: „Powiat Drawski dla aktywnych”
• Morskie Centrum Nauki: „Morze Przygody”
• Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie: „Atrakcje Turystyczne Pomorza Środkowego”
• Gmina Dziwnów: „Mapa Gminy Dziwnów oraz okolic z wyszczególnieniem najważniejszych atrakcji regionu”
• Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego: „Poznaj winnice Pomorza Zachodniego”

„Powiat drawski dla aktywnych” to turystyczny zestaw, w skład którego wejdzie mapa turystyczna powiatu drawskiego, mapa historyczna "Dramburg - Falkenburg - Tempelburg - Kallies" z reprintami przedwojennych materiałów kartograficznych, planów miast i archiwalnych zdjęć, mapa kajakowa rzeki Drawy oraz informator turystyczny o szlakach pieszych, rowerowych i przyrodniczych.

Zdjęcie: pojezierzedrawskie.info