Poligon w Drawsku Pomorskim jest jednym z poligonów na którym odbywają się duże ćwiczenia o kryptonimie DEFENDEREUROPE 22. Swoje zadania na obiektach tego poligonu realizują wojska Polskie, Niemieckie oraz Amerykańskie, Brytyjskie i Danii.

Głównym zadaniem ćwiczących jest zgranie zespołów bojowych oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich z broni osobistej jak i dużego sprzętu bojowego - czołgi i wozy bojowe - tutaj obserwowaliśmy Leopardy i Mardery.

Od 01 do 27 maja br. na wielu europejskich poligonach odbywa się międzynarodowe ćwiczenie pk. DefenderEurope 2022, które jest sojuszniczym, cyklicznym ćwiczeniem, organizowanym przez amerykańskie wojsko. Jego głównym celem jest budowanie gotowości oraz interoperacyjności między sojusznikami w ramach NATO. Ponadto Defender jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym, zaplanowanym z dużym wyprzedzeniem, nie jest wymierzony przeciwko żadnemu państwu i nie ma związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie.Międzynarodowe manewry są realizowane m. in. na drawskim poligonie, gdzie ponad 2000 żołnierzy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Stanów Zjednoczonych wykonuje zadania. Scenariusz ćwiczenia zakłada różnorodne działania taktyczne oraz strzelania bojowe w wykorzystaniem ponad 700 sztuk sprzętu wojskowego: czołgów Leopard i Challenger, wozów bojowych BWP-1 oraz Marder, armat M777 oraz haubic Goździk, samobieżnych dział przeciwlotniczych ZSU-23-4 Szyłka.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [Magazyn Drawski]