Ćwiczenia modułu GFFFV Poland pod kryptonimem WRZOS 21 na terenie powiatu drawskiego a dokładnie na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko miało na celu przede wszystkim przećwiczenie i koordynacja służb ratowniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów leśnych.

Ćwiczenia trwały dwa dni od 7 do 8 października i zaangażowano w nich 28 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (Około 80 ratowników ) ale także żołnierzy i jednostki Wojskowej Straży Pożarnej i CSWL Drawsko, Wojska Obrony Terytorialnej, Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie, uczniowie szkół w Drawsku Pomorskim i Kaliszu Pomorskim o profilu ratowniczo medycznym.W drugim dniu ćwiczeń do dyspozycji ćwiczących jednostek zadysponowano samolot gaśniczy DROMADER.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk, Andrzej Podolak