W dniu 26 lutego 2020 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyła się odprawa koordynacyjna Dowódcy Generalnego do ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. DEFENDER EUROPE – 20.

W odprawie uczestniczyli przedstawiciele Dowództwa Generalnego, Inspektoratu Wsparcia SZ i MON oraz jednostek wojskowych bezpośrednio zaangażowanych w zabezpieczenie ćwiczenia.

W trakcie odprawy omówiono zagadnienia związane z koncepcją zaangażowania pododdziałów SZ RP i wojsk sojuszniczych, organizacją dowodzenia i kierowania ćwiczeniem, przemieszczania sił i środków, a także kwestie związane z zabezpieczeniem pobytu wojsk w centrach i ośrodkach szkolenia.

W dniu tym Komendant CSWL płk Marek GMURSKI spotkał się również z wizytującym poligon Sekretarzem Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Sebastianem CHWAŁKIEM.


Tekst i zdjęcia: st.chor.szt. Marcin CZERWIŃSKI p. Tomasz PABIAN