Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo o ruchu drogowym, za urządzenie transportu osobistego (UTO) uznaje się pojazd napędzany elektrycznie (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Urządzeniami takimi są np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące, segway, e-skates, airwheel, czy też monocykl elektryczny.

Poruszając się na urządzeniu transportu osobistego jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego dlatego też powinniśmy znać zasady poruszania się w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. zaistniał 1 wypadek z udziałem urządzenia transportu osobistego, w którym 1 osoba została ranna.

Co należy wiedzieć i o czym pamiętać?

Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:


Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów – z dopuszczalną prędkością 20 km/h., jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się na urządzeniu transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
• Ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
• Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
• Czepiania się pojazdów.

Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie niektórych przepisów?
- naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – mandat karny w wysokości 200 zł,
- naruszenie obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego - mandat karny w wysokości 300 zł,
- kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – mandat karny w wysokości 2500 zł,
- kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego podobnie środka – mandat karny w wysokości 1000 zł,
-nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu - mandat karny w wysokości 300 zł,
-utrudnianie ruchu pieszemu – mandat karny w wysokości 300 zł.

Tekst: mł. asp. Katarzyna Jędruch